MKTG Sportowy i Gol - pasek na kartach artykułów

Piast Gliwice odpiera zarzuty mobbingu i dyskryminacji klubowej legendy - Jarosława Kaszowskiego OŚWIADCZENIE

Tomasz Kuczyński
Tomasz Kuczyński
Jarosław Kaszowski to ulubieniec kibiców Piasta Gliwice.
Jarosław Kaszowski to ulubieniec kibiców Piasta Gliwice. ARC/Piotr Grela
W poniedziałek 20 maja 2024 roku Piast Gliwice wydał oświadczenie dotyczące sprawy Jarosława Kaszowskiego, który we wpisie w mediach społecznościowych zarzucił klubowi m.in. mobbing i dyskryminację w pracy. Poniżej przedstawiamy w całości oświadczenie klubu oraz przypominamy wpis klubowej legendy.

W odpowiedzi na, mijający się z prawdą, wpis zamieszczony przez Pana Jarosława Kaszowskiego na portalu Facebook w dniu 17 maja 2024, Gliwicki Klub Sportowy PIAST S.A. informuje, że:

- wyrok, przywracający Pana Jarosława Kaszowskiego do pracy, zapadł na posiedzeniu niejawnym, tj. takim, o którym nie są zawiadamiane strony, w dniu 6 marca 2024 r. W dniu 15 marca 2024 r. tj., zanim GKS Piast S.A. oraz pełnomocnikowi Pana Kaszowskiego doręczono wyrok, Pan Kaszowski zgłosił gotowość podjęcia pracy. Warto zaznaczyć, iż Sąd Okręgowy skierował wyrok do doręczenia do Spółki i do pełnomocnika Pana Jarosława Kaszowskiego dopiero 19 marca 2024 r. Budziło zatem zdziwienie, iż już 15 marca 2024 r. Pan Jarosław Kaszowski zgłosił gotowość do pracy, kiedy jeszcze oficjalna informacja o wyroku nie została przekazana stronom. Spółka musiała zweryfikować fakt wydania wyroku. Mimo, iż Jarosław Kaszowski uchylał się od podania skąd i kiedy dowiedział się o wyroku zanim został on doręczony, GKS Piast S.A. zdecydowała się celem ugodowego zakończenia sprawy dopuścić Pana Jarosława Kaszowskiego do pracy.

- Pan Jarosław Kaszowski, przed zwolnieniem, nie posiadał pisemnego zakresu obowiązków. Przedstawiciele Spółki nie usuwali żadnego zakresu obowiązków z jego akt osobowych bowiem akta osobowe do tej pory znajdują się w Sądzie. Nieprawdziwa jest zatem informacja, że ktoś mógł taki dokument usuwać, bowiem to jest fizycznie niemożliwe, a przedstawiciele Klubu nie mogą ingerować w dokumenty znajdujące się w Sądzie. Nowy zakres obowiązków został sporządzony, aby uniknąć nieporozumień, a Pan Jarosław Kaszowski był wielokrotnie proszony o wskazanie co nie odpowiada mu w przedstawionym zakresie i których z czynności rzekomo nie wykonywał. Nie potrafił tego sprecyzować przy odczytaniu mu zakresu obowiązków i kierował przedstawicieli GKS Piast S.A. tylko do swojego pełnomocnika.

- W dniu 7 maja Pan Jarosław Kaszowski pojawił się w Spółce i od razu złożył wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, co naraziłoby klub na poniesienie wysokich kosztów. Warto zaznaczyć, że Pan Jarosław Kaszowski był nieobecny w klubie 4 lata, a w momencie przywrócenia go do pracy od razu wyraził wolę rozwiązania umowy o pracę. Pan Jarosław Kaszowski już pierwszego dnia wskazał, że nie chce pracować w Spółce i chciał rozwiązać stosunek pracy (zał. 1).

- Zanim GKS Piast S.A. odpowiedział na propozycję Pana Jarosława Kaszowskiego, chcąc przywrócić go do pracy, zorganizował szkolenie i przekazał mu niezbędny do pracy sprzęt. Wtedy Pan Kaszowski złożył wniosek urlopowy. W związku z brakiem zgody na urlop wypoczynkowy, spowodowanym koniecznością wdrożenia Pana Kaszowskiego do pracy, złożył on wnioski o urlop na żądanie (na 6 dni pracy w klubie 4 dni przebywał na urlopie, 2 dni w pracy) i po wykorzystaniu ich przedłożył do Spółki zwolnienie lekarskie, a w dniu 17 maja 2024 złożył wypowiedzenie umowy o pracę.

- Odnosząc się do zarzutów otrzymania niesprawnego sprzętu informujemy, że sprzęt ten został poddany sprawdzeniu przez uprawnionego pracownika, który wykazał, że jest on sprawny. Na tę okoliczność powstała notatka służbowa, która znajduje się w aktach osobowych Pana Jarosława Kaszowskiego.

- Klub stanowczo zaprzecza, aby miała miejsce jakakolwiek dyskryminacja, czy mobbing ze strony pracodawcy podczas tych 2 dni, kiedy rzeczywiście stawił się do Pracy Pan Jarosław Kaszowski. Władze Klubu nie otrzymały żadnego zgłoszenia w tym względzie. Jeżeli chodzi o ewidencję czasu pracy, to Pan Jarosław Kaszowski jest jedyną osobą pracującą w Klubie w 8 godzinnym czasie pracy (pozostali pracują w systemie zadaniowym), ponieważ Klub zgodnie z wyrokiem Sądu miał obowiązek przywrócenia go na takie warunki, na jakich był zatrudniony przed sprawą sądową" - czytamy w oświadczeniu Piasta, do którego dołączono załącznik w postaci odręcznie napisanych warunków rozwiązania umowy z 7 maja podpisanych przez Jarosława Kaszowskiego.

Co na swoim Facebooku napisał wychowanek Piasta Jarosław Kaszowski, który awansował z drużyną z klasy B do Ekstraklasy, a potem pracował w klubowym dziale sprzedaży przez siedem lat, przed zwolnieniem jako manager ds. klientów kluczowych?

Wpis Jarosława Kaszowskiego:

"DOŚĆ!!!
Sąd przywrócił mnie do pracy w Piaście Gliwice!
Po 4 latach od mojego zwolnienia Sąd potwierdził, że zwolnienie mnie było bezprawne i przywrócił mnie do pracy.
Dokładnie cztery lata temu GKS PIAST S.A. niespodziewanie zwolnił mnie z pracy twierdząc, że przyczyną jest pandemia COVID-19 i związane z tym zawieszenie (czasowe) rozgrywek piłkarskich skutkujące koniecznością zlikwidowania mojego stanowiska pracy. Był to dla mnie ogromny cios, ponieważ zarząd Klubu, któremu poświęciłem całe swoje piłkarskie życie przebywając drogę od B-klasy do ekstraklasy, rozgrywając w jego barwach 342 spotkania potraktował mnie jak niepotrzebny przedmiot, dodatkowo pomawiając mnie i szkalując niejednokrotnie moje dobre imię.
Wiedziałem, że podany publicznie powód zwolnienia jest fikcyjny, dlatego postanowiłem podjąć walkę o przywrócenie mnie do pracy. Nie będę ukrywał, że było to dla mnie i mojej rodziny trudne doświadczenie ale cieszę się bardzo, że ostatecznie okazało się po czyjej stronie leżała prawda".

Kaszowski wyjaśnia - w wielkim skrócie wyglądało to tak:
"W dniu 28.12.2022r. sąd przyznał mi rację orzeczeniem Sądu Rejonowego w Gliwicach.
Piast odwołał się od wyroku ale Sąd Okręgowy w marcu 2024 roku odrzucił to odwołanie i przywrócił mnie do pracy.
W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Rejonowy w Gliwicach wskazał m. in., że „w przedmiotowej sprawie w ocenie Sądu przyczyna rozwiązania umowy o prace z powodem była fikcyjna. […] w ocenie Sąd stan epidemii stanowił jednie pretekst do likwidacji stanowiska powoda, a tak naprawdę rzeczywistą przyczyną rozwiązania z powodem umowy o pracę była niechęć do jego osoby. W ocenie Sądu u pozwanej wystąpił konflikt pomiędzy powodem a innymi osobami w tym m.in. Zbigniewem Kałużą co przyczyniło się do rozwiązania z powodem umowy o pracę. Jak wskazywała część świadków powód zaczął „przeszkadzać” pozwanej i w związku z tym już około roku przed rozwiązaniem z powodem umowy o pracę mówiło się u pozwanej o „chowaniu powoda do szafy” […] Tym samym w ocenie Sądu już od dłuższego czasu pozwana szukał sposób aby zmarginalizować powoda, a ostatecznie doprowadzić do jego zwolnienia. Stan epidemii stanowił natomiast jedynie wygodny pretekst do likwidacji stanowiska powoda”.

Kaszowski opisuje, co wydarzyło się po korzystnym dla niego zakończeniu sprawy w sądzie:

"Pomimo korzystnego dla mnie wyroku Sądu, Zarząd Klubu najpierw przez ponad miesiąc odmawiał mojego ponownego zatrudnienia, tłumacząc to niedotrzymaniem przeze mnie 7 dniowego terminu zgłoszenia gotowości do podjęcia pracy co było nieprawdą a jednocześnie graniem na zwłokę odnośnie podjęcia decyzji co ze mną zrobić. Doszło nawet do tego, że mój pełnomocnik w tym samym dniu otrzymał dwa sprzeczne oświadczenia Klubu w odstępie 5 godzin. Jedno zarządu, że nadal odmawia mojego zatrudnienia i drugie pełnomocnika Klubu, że mam następnego dnia stawić się w pracy po skierowanie na badania i szkolenie. Pomimo mieszanych uczuć ale pełen entuzjazmu postanowiłem rzetelnie podejść do tematu i pojawić się w klubie.
Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się że mój poprzedni zakres obowiązków nie obowiązuje gdyż nie ma go w mojej teczce osobowej.

Na wstępie wydano mi laptop (moje główne narzędzie pracy), gubiący sieć i notorycznie się zawieszający, a co za tym idzie nie nadający się do pracy. Dodatkowo odmówiono mi możliwości wyjazdów samochodem w celu realizowania moich obowiązków (wyjazdy do potencjalnych sponsorów i partnerów Klubu, współpraca z szkołami i przedszkolami) gdyż klub uznał to za zbędne. Wykluczono mnie z zespołu meczowego (praca w trakcie meczów domowych), nakazano innym pracownikom pisanie do mnie wiadomości bezzasadnie mnie krytykujących, odmówiono mi skorzystania z urlopu a już „wisienką na torcie” było zamontowanie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy obejmującego tylko moją osobę. Długo by wymieniać… Zasadniczo wrogie mi osoby kierujące klubem robiły wszystko, żebym po prostu nie mógł normalnie pracować i być traktowanym jak pozostali pracownicy.
Podsumowując, od pierwszego dnia pracy doświadczałem mobbingu i dyskryminacji ze strony osób zarządzających klubem. Z uwagi na moje zdrowie, z dniem dzisiejszym zmuszony byłem złożyć wypowiedzenie umowy o pracę.

Kończy się więc moja przygoda z Piastem. Nie tak wyobrażałem sobie mój powrót do klubu, myślałem że osoby zarządzające będą mieć honor, odwagę, klasę i spotkamy się aby dojść do porozumienia dla wspólnego dobra jakim jest Piast Gliwice. Niestety, osoby te traktują klub jak swój prywatny folwark.

Chciałbym bardzo aby dane mi było jeszcze kiedyś pracować w Piaście Gliwice, w którym spędziłem wiele lat na boisku. Obecnie jednak nie jestem w stanie być w klubie, którym rządzi ktoś wrogo do mnie nastawiony. Równocześnie nie godzę się z tym w jaki sposób klub jest zarządzany i jak obecnie funkcjonuje.
Dzisiaj, choć targa mną wiele emocji chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy we mnie wierzyli i wspierali mnie od samego początku. Przede wszystkim jednak wielkie podziękowania należą się Witold Walkowski z Walkowski i Kuczera Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k. za profesjonalne poprowadzenie mojej sprawy, nieustającą pomoc i doprowadzenie do tego, że sprawiedliwości stało się zadość.
„…Fałsz nigdy nie zamieni się w prawdę, nawet jeśli go powtórzysz milion razy…” (Jodi Picoult) CŻPG!"

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

Bądź na bieżąco i obserwuj

od 7 lat
Wideo

Jak politycy typują wyniki polskiej reprezentacji?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gol24.pl Gol 24